A SZERZŐRŐL

Dr. Hódosy Annamária – egyetemi adjunkus

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
HU-6722 Szeged Egyetem u. 2.
Telefon: +3662544387

Tanszék honlapja

Publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában:

1996-tól kezdődően oktat a Szegedi Tudományegyetemen. Szemináriumokat már 1993 óta tartott irodalomelmélet, interpretációelmélet, feminizmus, motívumtörténet és világirodalom témakörben. Még hallgatóként, 1993-ban a szegedi deKON csoport (illetve JATE Irodalomelméleti Csoport) tagja lett és aktívan részt vett a csoport könyvkiadási, konferencia- és más jellegű projektjeiben.

 

1993-ban Pro Scientia érdemérmet kapott, 1995-ben a Kanyó Alapítvány díjával tüntették ki. 2001-ben szerezte meg a PhD. fokozatot (summa cum laude minősítéssel), doktori értekezése Shakespeare szonettjeinek önreflexív aspektusait elemzi. 2003-2006-ig Bolyai-ösztöndíjban részesült.

 

Mivel az Irodalomelmélet csoport az ezredforduló után kivált az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékből (ahol korábban dolgozott) és a Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék részévé vált, alkalma nyílt filmekkel is foglalkozni, és ma az egyetemi kurzusai egy része is ezirányú kutatásaihoz kapcsolódik.

 

Ökokritikával 2010 óta foglalkozik, és a nagyobb hagyományokkal rendelkező irodalmi ökokritika mellett elsősorban a filmes és a vizuális kultúrára irányuló ökokritika érdekli; ezen belül a természettel és a klímaváltozással kapcsolatos elképzeléseknek a populáris kulturális diszkurzusokban (a médiában, a szórakoztató irodalomban és tömegfilmekben) való megjelenítésének a retorikai és ideológiai aspektusai foglalkoztatják.

Személyi adatlap - Országos Doktori Tanács

IDŐVONAL

Dr. Hódosy Annamária tudományos munkásságának és kutatásainak fontosabb mérföldkövei időreni sorrendben:

2010-

ÖKOKRITIKAI kutatások, publikációk, konferenciák, oktatás

2009-

Adjunktus az SZTE BTK Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszéken

2005-

Adjunktus az SZTE BTK Modern Magyar Irodalmi Tanszékenen

2003-

Bolyai-ösztöndíjban részesült

2001-

Adjunktus az SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéken

2001

PhD. fokozatot szerzett summa cum laude minősítéssel

Doktori értekezése Shakespeare szonettjeinek önreflexív aspektusait elemzi.
1996

1996-tól kezdődően főállásban tanít a Szegedi Tudományegyetemen

1995

Kanyó Alapítvány díjával tüntették ki

1994

József Attila Tudományegyetem, BTK - Összehasonlító irodalomtudomány szak

Okleveles összehasonlító irodalomtudomány előadó – kitüntetéses minősítéssel.
1993

PRO SCIENTIA érdeméremben részesült

1993-

A szegedi deKON csoport (illetve JATE Irodalomelméleti Csoport) tagja

1993-

Óraadó oktató és helyettes tanársegéd az SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén

Szemináriumokat tart irodalomelmélet, interpretációelmélet, feminizmus, motívumtörténet és világirodalom témakörben.
1993

József Attila Tudományegyetem, BTK, Szeged, Magyar-angol szak

Okleveles magyar nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár kiváló minősítéssel